Vrijheid bouw je samen

Bevrijdingsdag Alkmaar

5 mei

Het grote kartonnen kunstwerk zal tijdens Bevrijdingsdag in de tuin van de voormalige Gasfabriek worden opgetuigd. En daar plakken we natuurlijk een feestelijk programma aan vast! Op het terras zal een gezellig Bevrijdingsfeest plaatsvinden, waar muziek, een ontmoeting met de Alkmaarse Veteranen en lekker eten en drinken hand in hand gaan.

Rond 13.30 uur start de opening, als de renners van Hylas het veld op komen met het bevrijdingsvuur. Op het podium worden zij ontvangen door Hugo Koeman, burgemeester Anja Schouten en kinderburgemeester Malaika Mughal Uribe. Het geheel wordt omlijst door een gedicht van stadsdichter Lonneke van Heugten.

Het precieze programma vind je hieronder. Zien we je daar?

Starttijd: 12.00 uur
Eindtijd: 19.00 uur

Programma

12:00-19:00

Op het podium

Samba Salad 12:30-13:15
Opening 13:30
Bodine Monet 14:00-14:30
Melanie Ryan 15:00-15:45
Fonky 16:30-17:15
Orchestre Partout 18:00-18:45

Op het veld

De Mobiele Eenheid doorlopend
Graffiti workshop 13:30-14:30 | 16:00-17:00 | 18:00-19:00
TiNaNiNaNi (dansact in het bouwwerk) 19:00
Stichting Veteranen Alkmaar
Amnesty Alkmaar

In de tent

Percussie workshop 12:00-12:30 | 14:30-15:00 | 17:00-17:30

Horeca

Ten Westen | Bite by Ola | Franique | Caffe Racer | De Bekkepester

Locatie

Het bevrijdingsfeest is bij de Gasfabriek aan de Helderseweg 28. Kom je per fiets? Fiets vanuit het centrum richting het noorden langs het kanaal, steek het spoor over en neem de tweede afslag aan je linkerhand (voorbij de rechtbank en het Horizon College). Rijd de Lisdoddestraat in, hier kom je vanzelf de fietsenstalling tegen en de hoofdentree.

Huisregels

Om dit bevrijdingsfeest voor iedereen veilig, leuk en toegankelijk te houden, zijn er een aantal regels waar je je aan dient te houden.

Zo zijn agressie en discriminatie (natuurlijk) niet toegestaan en mag je geen gevaarlijke voorwerpen en drugs in je bezit hebben. We gaan met respect met elkaar en elkaars mening om en er is geen ruimte voor (politieke) uitingen die niet zijn goedgekeurd door de organisatie.

Het is niet toegestaan om eigen drinken te nuttigen op het terrein. Je mag wel zelf wat te eten meenemen, maar er zijn ook foodtrucks aanwezig met allerlei lekkers en de bar van Ten Westen is open!

Er is een grote fietsenstalling bij het terrein, dus kom vooral op de fiets! Toch met de auto? Parkeren kan bij het Horizon College (Anemoonstraat, Alkmaar).

Honden zijn niet toegestaan op het terrein, hulphonden natuurlijk wel.

Het is belangrijk dat je de instructies van de organisatie, de aanwezige veiligheidsdiensten en vrijwilligers opvolgt.

De organisatie, locatie en aanwezige medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van letsel of schade.

Bouw mee aan vrijheid

Ook dit jaar bouwen we samen aan een vrije stad. Samen met tientallen vrijwilligers bouwen we onder de bezielende leiding van wereldberoemd kunstenaar Olivier Grossetête een prachtig kunstwerk. Het Huis met de Kogel, de statige witte gevel op de Mient en het Raadhuis van Grootschermer: deze drie iconische gevels kwamen als winnaars uit de bus. 

Van 30 april tot en met 4 mei wordt er samen gebouwd in de gymzaal op Slochterwaard 183. We nodigen iedereen uit om in de meivakantie deel te nemen aan één van de gezellige gratis workshops.

Workshops

30 april, 09.00 uur tot 12.30 uur en 13.30 uur tot 17.00 uur
01 mei, 09.00 uur tot 12.30 uur en 13.30 uur tot 17.00 uur
02 mei, 13.30 uur tot 17.00 uur en 18.30 uur tot 21.30 uur
03 mei, 13.30 uur tot 17.00 uur en 18.30 uur tot 21.30 uur
04 mei, 09.00 uur tot 12.30 uur en 13.30 uur tot 17.00 uur

Aanmelden

De drie iconische gevels van Alkmaar

Het huis met de kogel, het statige, witte huis op de Mient en het Raadhuis van Grootschermer

Sponsors en samenwerkingspartners

Algemene informatie

Bestuurszaken & ANBI

Om aantrekkelijker te zijn voor sponsors heeft het 5 Mei Comité de ANBI-status aangevraagd en in 2020 verkregen. Giften zijn daarom aftrekbaar van de belastingen.

 

Doel

Stichting 5 Mei Comité Alkmaar (opgericht 18 juli 2006) stimuleert de eigentijdse beleving van de democratische verworvenheden en vestigt de aandacht op het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Het Comité doet dat door het organiseren van een jaarlijks festival op 5 mei en het exploiteren van een website.
Daarnaast ondersteunt de stichting lokale en regionale initiatieven van culturele of educatieve aard die passen bij de statutaire doelstelling.

Uitgangspunten

Activiteiten van de stichting gaan uit van vrijheid van meningsuiting, maar worden tegelijk gekenmerkt door respect voor geloof, geslacht, leeftijd, cultuur of afkomst. Daarom is het festival ook gratis toegankelijk.
De stichting neemt een partijpolitieke onpartijdigheid in.
Bij het organiseren van het bevrijdingsfestival wordt het milieu zoveel mogelijk ontzien. Een steeds verdergaande vergroening staat op de agenda.

Omdat de jeugd de toekomst heeft is een belangrijk onderdeel van het bevrijdingsfestival het terrein met (educatieve) activiteiten voor kinderen van basisschoolleeftijd.

Bestuursleden en beloningsbeleid

Hugo Koeman – voorzitter
Koen Blok – secretaris
Anna Koeman – penningmeester
Coen Gravemaker en Frans Jong – leden

De bestuurders hebben gezamenlijke bevoegdheid.
Bestuursleden ontvangen geen beloning, maar een onkosten/reiskostenvergoeding van maximaal EUR 500 per jaar.

Uitgaven die aan de stichting verbonden vrijwilligers hebben gedaan in opdracht van het bestuur worden op vertoon van betalingsbewijzen vergoed.

Algemene gegevens

Stichting 5 Mei Comité Alkmaar
KvK-nummer: 37126632
RSIN: 8192.99.613
Vestigingsadres: Kofschipstraat 6, 1826 CG  Alkmaar
E-mail: post@5meialkmaar.nl
Bank: NL54 INGB 0007 7249 04

Lees het Jaarverslag over 2022

Beleidsplan 2019 / 2022

Huisregels

Tijdens het evenement hanteren wij duidelijke huisregels. Bij betreden van het evenement gaat u hiermee akkoord en bent u verplicht zich aan deze regels te houden. Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft, zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het evenement weigeren. 

  • Het betreden van het evenement is geheel voor eigen risico.
  • Door het betreden van het evenement stem je ermee in dat er foto’s en video’s worden gemaakt voor promotionele en commerciële doeleinden. 
  • We zijn een drugsvrij evenement, dus het is niet toegestaan om dit te bezitten of gebruiken.
  • Als er om gevraagd wordt dien je toe te staan dat je wordt gefouilleerd of je tas wordt gecontroleerd. Als je dit weigert, dien je het terrein te verlaten. 
  • We zijn een veilig evenement, dus ongewenst gedrag, zoals agressie of discriminatie, wordt niet getolereerd en het is niet toegestaan om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in je bezit te hebben.  
  • Op grond van je gedrag kan door de organisatie of aanwezige veiligheidsdiensten worden verzocht het terrein te verlaten;
  • Je dient altijd de instructies van de organisatie en aanwezige veiligheidsdiensten op te volgen.  
  • De organisatie, locatie of aanwezige medewerkers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die u als bezoeker zou kunnen ondervinden.