Vrijheid deel je met elkaar

Bevrijdingsfestival Alkmaar

Informatie

Op het Festivalterrein

Line-up bands

Met optredens van.... Meer informatie volgt!

Horeca

Koop bij onze horeca en steun het festival.

Informatiemarkt

Met o.a. Cultuurpark de Hout, Amnesty International, COC.

Maak kennis met veteranen

Verhalen, avonturen en interessante gesprekken met veteranen.

Fietsenstallingen

Gratis fietsenstalling aan de Sportlaan en de Wilhelminalaan.

EHBO-stand

Medisch verzorging en trefpunt voor verdwaalde kinderen.

Kinderfestival (van 1 tot 5 uur)

Treintje

Voor kinderen 3 tot 10 jaar
1 muntje

Zweefmolen

Voor kinderen tot 12 jaar
1 muntje

Schminken

Voor alle leeftijden
1 muntje

Springkussen en piratenrun

Voor kinderen tot 12 jaar
1/2 en 1 muntje

Henna Tattoos

Voor alle leeftijden
1 muntje

Ontmoet veteranen

Voor alle leeftijden
Gratis

Algemene informatie

Vanaf 2022 alleen nog pinnen

Vanaf dit jaar (2022) betaal je eten en drinken alleen met pinnen. Dat scheelt in plasticvervuiling door muntjes en wij hoeven niet meer duizenden euro’s te laten tellen door de bank (wat geld kost).
Dus hou je pin-pas of telefoon paraat als je eten of drinken haalt.

Alleen de attracties op het kinderfestivalterrein betaal je met bevrijdingsmuntjes. Die koop je bij de kassa die daar staat.

Bij je eerste bestelling betaal je EUR 0,50 voor een beker. Dat zijn kosten voor de beker en het recyclen ervan.
Voor elke beker die je weer bij een nieuwe bestelling bij de bar inlevert krijg je gratis één recyclebare beker terug.
Meer bekers nodig bij je bestelling dan dat je inlevert? Dat kan, daar betaal je dan per beker EUR 0,50 voor.
Je kunt niet meer bekers inleveren dan het aantal van je bestelling.

Wij verzamelen de gebruikte bekers en zorgen dat zij gerecylet worden. Dat scheelt uiteindelijk enorm in afval en zijn een stap naar vergroening. Bovendien is het in deze (na-)coronatijd belangrijk om zo hygiënisch mogelijk te werken.

Onze huisregels

 1. Voor alle evenementen in Alkmaar gelden regels. Daar moet ook het Bevrijdingsfestival aan voldoen. Daarom is het meenemen van eten en drinken niet mogelijk. Bij de ingang worden tassen en kleding gecontroleerd.
 2. Je komt op eigen risico naar ons bevrijdingsfestival.
 3. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van hun kinderen.
 4. Breng gevonden kinderen en verloren voorwerpen naar de EHBO.
 5. Alleen personen ouder dan 18 jaar mogen alcohol gebruiken of kopen. Doorgeven aan personen onder de 18 is niet toegestaan.
 6. Gooi afval in de containers en help met opruimen na afloop van het festival.
 7. Zet je fiets niet tegen bomen, maar gebruik de gratis fietsenstallingen op de Wilhelminalaan en aan de Sportlaan.
 8. Vuurwerk, brandgevaarlijke zaken, voorwerpen die als wapen kunnen dienen, patronen met lachgas of welk gas dan ook en drugs worden in beslag genomen.
 9. Op ons bevrijdingsfestival hebben we respect voor elkaar. We staan dus geen ongepast/hinderlijk gedrag, vervelende dronkenschap, agressie of geweld toe en zeker ook geen discriminatie of racisme. Als je onze verzoeken niet opvolgt of de openbare orde in het geding is, laten we je niet toe tot het festival of verwijderen we je van het terrein en waarschuwen wij de politie.
 10. Camera’s waken over de veiligheid van onze bezoekers.
 11. In verband met veiligheid: Als het festivalterrein te vol is, sluiten we (tijdelijk) de ingang en geldt ‘1 eruit is 1 erin’.

Heb je vragen of opmerkingen? Kom naar de 5 Mei Comitéstand.

Bedankt beste festivalbezoeker. Jij bent onze grootste sponsor.

Bevrijdingsfestival Alkmaar is een van de goedkoopste festivals in Noord-Holland met gratis toegang en toch goeie bands en activiteiten voor kinderen. En jij helpt ons daarbij!

Bedankt dus, beste bevrijdingsfestivalbezoeker, want jij bent onze grootste sponsor! Met jouw bestedingen betalen wij de bands, het kinderfestijn en de faciliteiten als toiletten en EHBO.

Behalve festivalfood als patat, snacks en hamburgers vind je aan de randen van het terrein Vietnamese loempia’s, vegetarische producten, tosti’s, broodjes en schepijs. Er staat een snoepkraam met suikerspinnen en popcorn en je haalt een dosis gezondheid binnen door vers geperst sap te kopen. Kopje koffie toe? Ook dat kan.

Er is glutenvrij en vegetarisch eten en alcoholvrij bier.

Tips en weetjes

 • Toiletvoorziening voor mindervaliden beschikbaar.
 • Gebruik de gratis fietsenstallingen aan de Sportlaan en de Wilhelminalaan/Harddraverslaan.
 • Breng verdwaalde kinderen en gevonden voorwerpen naar de EHBO.
 • Om (plastic) afval te verminderen en milieuvriendelijker tappen we in herbruikbare (statiegeld)bekers. Breng die terug naar de bars om weer te laten vullen.
  Het is een stap naar een groener festival en scheelt enorm in de kosten.
  De horeca serveert hun etenswaren in milieuvriendelijke verpakkingen.

Radio Alkmaar verzorgt live uitzendingen en beeldregistratie vanaf het festivalterrein.

Bestuurszaken & ANBI

Om aantrekkelijker te zijn voor sponsors heeft het 5 Mei Comité de ANBI-status aangevraagd en in 2020 verkregen. Giften zijn daarom aftrekbaar van de belastingen.

 

Doel

Stichting 5 Mei Comité Alkmaar (opgericht 18 juli 2006) stimuleert de eigentijdse beleving van de democratische verworvenheden en vestigt de aandacht op het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Het Comité doet dat door het organiseren van een jaarlijks festival op 5 mei en het exploiteren van een website.
Daarnaast ondersteunt de stichting lokale en regionale initiatieven van culturele of educatieve aard die passen bij de statutaire doelstelling.

Uitgangspunten

Activiteiten van de stichting gaan uit van vrijheid van meningsuiting, maar worden tegelijk gekenmerkt door respect voor geloof, geslacht, leeftijd, cultuur of afkomst. Daarom is het festival ook gratis toegankelijk.
De stichting neemt een partijpolitieke onpartijdigheid in.
Bij het organiseren van het bevrijdingsfestival wordt het milieu zoveel mogelijk ontzien. Een steeds verdergaande vergroening staat op de agenda.

Omdat de jeugd de toekomst heeft is een belangrijk onderdeel van het bevrijdingsfestival het terrein met (educatieve) activiteiten voor kinderen van basisschoolleeftijd.

Bestuursleden en beloningsbeleid

Hugo Koeman – voorzitter
Koen Blok – secretaris
Anna Koeman – penningmeester
Coen Gravemaker en Frans Jong – leden

De bestuurders hebben gezamenlijke bevoegdheid.
Bestuursleden ontvangen geen beloning, maar een onkosten/reiskostenvergoeding van maximaal EUR 500 per jaar.

Uitgaven die aan de stichting verbonden vrijwilligers hebben gedaan in opdracht van het bestuur worden op vertoon van betalingsbewijzen vergoed.

Algemene gegevens

Stichting 5 Mei Comité Alkmaar
KvK-nummer: 37126632
RSIN: 8192.99.613
Vestigingsadres: Kofschipstraat 6, 1826 CG  Alkmaar
Correspondentieadres: Postbus 8017, 1802 KA  Alkmaar
E-mail: post@5meialkmaar.nl
Bank: NL54 INGB 0007 7249 04

Lees het Jaarverslag over 2021

Beleidsplan 2019 / 2022

Sponsors en samenwerkingspartners