Vrijheid deel je met elkaar

Bevrijdingsfestival Alkmaar

Informatie

Online Programma 2021

Op het Festivalterrein

Line-up bands

Met optredens van.... Meer informatie volgt!

Horeca

Pin je bevrijdingsmunten, koop bij onze horeca en steun het festival.

Informatiemarkt

Met o.a. Cultuurpark de Hout, Amnesty International, COC.

Maak kennis met veteranen

Verhalen, avonturen en interessante gesprekken met veteranen.

Fietsenstallingen

Gratis fietsenstalling aan de Sportlaan en de Wilhelminalaan.

EHBO-stand

Medisch verzorging en trefpunt voor verdwaalde kinderen.

Kinderfestival

Fiep-bus

Voor kinderen 3 tot 10 jaar
1/2 - 1 muntje

Zweefmolen

Voor kinderen tot 12 jaar
1/2 muntje

Schminken

Voor alle leeftijden
1/2 - 1 muntje

Springkussen en piratenrun

Voor kinderen tot 12 jaar
1/2 en 1 muntje

Henna Tattoos

Voor alle leeftijden
1/2 - 1 muntje

Ontmoet veteranen

Voor alle leeftijden
Gratis

Algemene informatie

Koop bij onze horeca en steun het festival

Bevrijdingsfestival Alkmaar is een van de goedkoopste festivals in Noord-Holland met gratis toegang. Dat willen we graag zo houden.
Omdat de bestedingen bij onze horeca verreweg onze grootste inkomstenbron is, kun je ons makkelijk helpen. Door te eten en te drinken betaal je mee aan de bands, het kinderfestival en alle andere faciliteiten.

Je betaalt met onze festival-munten.
Die koop je bij automaten aan het begin van het festivalterrein.
Daar krijg je 3,5 munt voor EUR 10.
Je betaalt bij de automaten met pin of met briefjes van tien.

Je kunt bij de kassa’s ook kleinere aantallen munten kopen.
Dan krijg je 1 munt voor EUR 3.
Je kunt daar pinnen of met papiergeld betalen.

Gekochte munten worden niet teruggenomen.
Munten worden uitsluitend verkocht door het 5 Mei Comité
Munten zijn van 12.00 uur tot 21.00 uur te koop.

Voor evenementen in Alkmaar gelden dezelfde regels. Daar moet ook het Bevrijdingsfestival aan voldoen.
Daarom is het meenemen van eten en drinken niet mogelijk. Er is controle bij de ingangen.

Het bevrijdingsfestival geeft bekers gratis in bruikleen. Breng die terug naar de bars en laat ze opnieuw vullen. Scheelt enorm in afval en is een stap naar vergroening.
Als je het festivalterrein verlaat lever je de bekers weer in. Dan kunnen we die volgende jaren weer gebruiken!

Vrijheid spreek je met elkaar af

 1. Het is niet toegestaan om eigen eten en drinken mee het festivalterrein op te nemen. Bij de ingangen worden tassen en kleding gecontroleerd.
 2. Je komt op eigen risico naar ons bevrijdingsfestival.
 3. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van hun kinderen.
 4. Breng gevonden kinderen en verloren voorwerpen naar de EHBO.
 5. Alleen personen ouder dan 18 jaar mogen alcohol gebruiken of kopen. Doorgeven aan personen onder de 18 is niet toegestaan.
 6. Gooi afval in de containers en help met opruimen na afloop van het festival.
 7. Zet je fiets niet tegen bomen, maar gebruik de gratis fietsenstallingen op de Wilhelminalaan en aan de Sportlaan.
 8. Vuurwerk, brandgevaarlijke zaken, voorwerpen die als wapen kunnen dienen, patronen met lachgas of welk gas dan ook en drugs worden in beslag genomen.
 9. Op ons bevrijdingsfestival hebben we respect voor elkaar. We staan dus geen ongepast/hinderlijk gedrag, vervelende dronkenschap, agressie of geweld toe en zeker ook geen discriminatie of racisme. Als je onze verzoeken niet opvolgt of de openbare orde in het geding is, laten we je niet toe tot het festival of verwijderen we je van het terrein en waarschuwen wij de politie.
 10. Camera’s waken over de veiligheid van onze bezoekers.
 11. In verband met veiligheid: Als het festivalterrein te vol is, sluiten we (tijdelijk) de ingang en geldt ‘1 eruit is 1 erin’.

Het bevrijdingsfestival geeft bekers gratis in bruikleen. Die kun je steeds laten vullen bij de horeca.
Als je het festivalterrein verlaat lever je de bekers weer in. Dan kunnen we die volgende jaren weer gebruiken!

Heb je vragen of opmerkingen? Kom naar de 5 Mei Comitéstand.

Beste festivalbezoekers, jullie zijn onze grootste sponsors

Dankjewel, beste bevrijdingsfestivalbezoekers, want jullie zijn onze grootste sponsors! Zo houden we de toegang gratis en de prijzen het laagst.
Met jullie bestedingen betalen wij de bands, het kinderfestijn en de faciliteiten als toiletten en EHBO.

Naast festivalfood als patat, snacks en hamburgers vind je aan de randen van het terrein Vietnamese loempia’s, Spaanse Churros, poffertjes, vegetarische producten, tosti’s, kipproducten en schepijs. Er staat een snoepkraam met suikerspinnen en popcorn en je kunt een dosis gezondheid binnenhalen door vers geperst sap te kopen. Kopje koffie toe? Ook dat kan.

Er is glutenvrij en vegetarisch eten en alcoholvrij bier.

Tips en wetenswaardigheden

 • Toiletvoorziening voor mindervaliden beschikbaar.
 • Gebruik de gratis fietsenstallingen aan de Sportlaan en de Wilhelminalaan.
 • Breng verdwaalde kinderen en gevonden voorwerpen naar de EHBO.
 • Om (plastic) afval te verminderen en milieuvriendelijker te worden geven we je bekers in bruikleen. Breng die terug naar de bars om weer te laten vullen. Als je het festivalterrein verlaat lever je de bekers in. Dan kunnen we die volgende jaren weer gebruiken.
  Het is een stap naar een groener festival en scheelt enorm in de kosten.
  De horeca serveert hun etenswaren in milieuvriendelijke verpakkingen.

Radio Alkmaar verzorgt live uitzendingen en beeldregistratie vanaf het festivalterrein.

Bestuurszaken & ANBI

Doel

Stichting 5 Mei Comité Alkmaar (opgericht 18 juli 2006) stimuleert de eigentijdse beleving van de democratische verworvenheden en vestigt de aandacht op het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Het Comité doet dat door het organiseren van een jaarlijks festival op 5 mei en het exploiteren van een website.
Daarnaast ondersteunt de stichting lokale en regionale initiatieven van culturele of educatieve aard die passen bij de statutaire doelstelling.

Uitgangspunten

Activiteiten van de stichting gaan uit van vrijheid van meningsuiting, maar worden tegelijk gekenmerkt door respect voor geloof, geslacht, leeftijd, cultuur of afkomst. Daarom is het festival ook gratis toegankelijk.
De stichting neemt een partijpoliteke onpartijdigheid in.
Bij het organiseren van het bevrijdingsfestival wordt het milieu zoveel mogelijk ontzien. Een steeds verdergaande vergroening staat op de agenda.

Omdat de jeugd de toekomst heeft is een belangrijk onderdeel van het bevrijdingsfestival het terrein met (educatieve) activiteiten voor kinderen van basisschoolleeftijd.

Bestuursleden en beloningsbeleid

Hugo Koeman – voorzitter
Koen Blok – secretaris
Anna Koeman – penningmeester
Coen Gravemaker en Frans Jong – leden

De bestuurders hebben gezamenlijke bevoegdheid.
Bestuursleden ontvangen geen beloning, maar een onkostenvergoeding van maximaal EUR 500 per jaar.

Uitgaven die aan de stichting verbonden vrijwilligers hebben gedaan in opdracht van het bestuur worden op vertoon van betalingsbewijzen vergoed.

Algemene gegevens

Stichting 5 Mei Comité Alkmaar
KvK-nummer: 37126632
RSIN: 8192.99.613
Vestigingsadres: Kofschipstraat 6, 1826 CG  Alkmaar
Correspondentieadres: Postbus 8017, 1802 KA  Alkmaar
E-mail: post@5meialkmaar.nl
Bank: NL54 INGB 0007 7249 04

Jaarverslag over 2019

Beleidsplan 2019 / 2022

Sponsors en samenwerkingspartners